title.png
Drwęcą na jezioro Bachotek Drwęcą z Bachotka na „zakole” w Brodnicy Drwęca w Nowym Dworze Drwęca w Świeciu

Drwęca

Drwęca – szlak wodny

Drwęca jest prawym dopływem Wisły o długości 219,3 km i powierzchni dorzecza 5344 km2 . Płynie z podnóży wzniesienia morenowego Gór Dylewskich (mezoregion Garbu Lubawskiego), skąd w różne strony świata wypływają prócz Drwęcy: Mrózka, Szkotówka, Łyna, Wel i Grabiczek. ¬ródła rzeki znajdują się na wysokości 192 m n.p.m. koło wsi Drwęck, a ujście do Wisły powyżej Torunia na wysokości 36,2 m n.p.m. w 728,4 km jej biegu, co powoduje, że przeciętny spadek doliny wynosi nieco powyżej 0,7%.

W górnym biegu rzeka płynie na północ wśród lasów w głębokim wąwozie zwanym Czarcim Jarem, pod Ostródą (wkraczając na Pojezierze Iławskie) zmienia kierunek na zachodni, by po przepłynięciu przez Jezioro Drwęckie kontynuować bieg Doliną Drwęcy. W środkowym i dolnym biegu jej koryto coraz wyraźniej zaznacza się w krajobrazie dzięki urwistym zboczom (zwłaszcza poniżej ujścia Rypienicy) oraz licznym meandrom. Drwęca wykorzystuje tu erozyjną dolinę wód polodowcowych, wcinając się w wysoczyznę morenową nawet do 50 m n.p.m., co przy zmiennym krajobrazie nadbrzeżnych lasów i łąk stanowi o atrakcyjności tego szlaku wodnego.

Średni roczny przepływ w dolnym biegu wynosi 29,9 m3/s, a maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 2,5 m. Wody Drwęcy są w większości czyste, a cały bieg rzeki stanowi od 1961 r. rezerwat wodny, utworzony dla ochrony ryb łososiowatych (żyją tu m. in. pstrąg, troć i certa).

Drwęca jest łatwym i malowniczym szlakiem kajakowym, chętnie co roku odwiedzanym przez liczne rzesze amatorów spędzania wakacji na wodzie. Poprzez masowe spływy wykorzystywana jest od okolic Ostródy, będącej węzłem kolejowym i drogowym, gdzie zbiega się równocześnie kilka atrakcyjnych szlaków wodnych Pojezierza Iławskiego. Dla kajakarzy płynących z bagażem biwakowym rzeka jest dostępna przez cały rok już od ujścia Grabiczka pod Lidzbarkiem. Wyżej amatorzy pokonywania przeszkód roślinnych mogą płynąć w okresie wiosennym kajakami bez dodatkowego obciążenia prawie od źródeł, licząc się ze znaczną uciążliwością takiego przedsięwzięcia.

Szlak kajakowy Drwęcy tworzy również unikalne połączenia wodne z innymi regionami kraju na skutek rozbudowanych powiązań kanałowych. W ten sposób, oprócz szerokiej gamy lokalnych wycieczek po okolicznych rzekach, jeziorach i kanałach zaawansowany kajakarz ma możliwość skorzystania z kilku wariantów spływów długodystansowych, do których należą:

  • trasa z Ostródy przez Elbląg do Gdańska (kanałem Elbląskim i skanalizowanymi rzekami Żuław), dostępna w obie strony równiż dal jachtów kabinowych i łodzi motorowych,
  • ”małe kółko” Pojezierza Iławskiego: Drwęcą z Ostródy, Iławką do Iławy, jeziorem Jeziorak i Kanałami Iławskim i Elbląskim przez Miłomłyn z powrotem do Ostródy,
  • Welą z Dąbrówna do Drwęcy i dalej na Pojezierze Brodnickie,
  • Wielkie Koło Warmińsko-Żuławskie: Drwęcą z Ostródy, Wisłą i Nogatem do Elblągam skąd powrót Kanałem Elbląskim.

W samej Ostródzie i okolicznych ośrodkach wypoczynkowych znajduje się dostateczna liczba wypożyczalni sprzętu pływającego, zaopatrzonych w popularne modele dwuosobowych kajaków plastikowych. Większość wypożyczających świadczy również usługi transportowe. W trakcie sezonu kajakowego w dorzeczu Drwęcy organizowanych jest szereg ogólnodostępnych spływów turystycznych, terminy których zawierają coroczne edycje „Kalendarza Imprez Kajakowych PTTK” oraz „Kalendarza Imprez Turystyczno-Rekreacyjnych PZK”. Największa impreza tego rodzaju o nazwie „Międzynarodowy Spływ Kajakowy Drwęcą – Wisłą” godna jest polecenia każdemu turyście wodnemu, odbywa się od wielu lat w pierwszej połowie sierpnia na trasie: Pojezierze Brodnickie – Toruń – Chełmno.


M. Lityński, J. Goleń Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, wyd. PTTK „Kraj” Warszawa 2000