title.png
fot1 fot2 fot3 fot4

Grupa Lokalna Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków POMARINA

W marcu 2009 roku brodniccy miłośnicy ptaków powołali do życia Grupę Lokalną Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To tyko sformalizowanie dotychczasowych działań, które polegały na aktywnym ich uczestnictwie w pracach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków polegających na obserwacjach, liczeniu i obrączkowaniu ptaków. Grupę założycielską tworzą: Tomasz Rafalski, Grzegorz Czapiewski, Paweł Ostrowski, Borys Szpryngwald, Marek Cieszyński, Piotr Robakiewicz i przewodniczący grupy – Tomasz Królak.

Celem grupy jest stworzenie mapy siedzib ptactwa na terenie Pojezierza Brodnickiego i Bagiennej Doliny Drwęcy, prowadzenie spisów ptaków, praca na rzecz ich ochrony, badania liczebności gatunków zimujących na naszym terenie, obrączkowanie wybranych gatunków w celu poznania trasy ich przelotów. Grupa chce także zająć się odszukaniem rzadszych gatunków sów występujących na Pojezierzu Brodnickim, takich jak np. pójdźka, które zamieszkują często stare szopy, obory albo strychy.

Miłośnicy ptaków planują stworzenie specjalnych platform, na których będą się lęgnąć np. rybitwy czarne, kiedyś licznie tu zamieszkałe. Dążą do tego, by Bagienna Dolina Drwęcy była ostoją dla ptaków wędrownych (gęsi, siewek, żurawi), jak to miało miejsce dawniej, gdy liczono je tutaj w tysiącach. W ich najbliższych planach jest stworzenie korzystnego otoczenia dla występowania i wylęgu ptaków. Już jesienią 2009 r. zamierzają zabiegać o wycinanie niektórych łąk, co sprzyja zakładaniu gniazd np. przez derkacza, ale skupią się także na pilnowaniu obecnego stanu rzeczy, ponieważ brodnicki region to odpowiednie środowisko dla wielu gatunków ptactwa, o czym świadczy m.in. zlokalizowanie tu stanowiska orlika krzykliwego i bielika.

W ramach działań grupy OTOP i BROSEKO (organizacja ekologiczna) dla osób zainteresowanych obserwacjami ptaków będą organizowane szkolenia i wycieczki.