title.png

Pomniki przyrody w Brodnicy

W wykazie pomników przyrody wg stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku, zamieszczonym w publikacji zbiorowej "Przyroda ziemi chełmińskiej i obszarów chronionych", wymienia się w naszym mieście dwanaście drzew pomnikowych. Wśród nich są 4 lipy, dąb szypułkowy, wiąz polny, jesion wyniosły, topola biała, platan klonolistny, kasztanowiec i 2 klony zwyczajne. Na większości drzew zachowały się odpowiednie oznakowania, co ułatwi nam ich odszukanie.

Ulica Kamionka

Najbardziej znanym pomnikiem jest, który stoi w głębi ulicy Kamionka przy ogrodzeniu oddzielającym przedszkole od samochodowego komisu. Jest najstarszym drzewem w mieście, ma około 500 lat. Obwód pnia (w pierśnicy) 550 cm, wysokość 25 m.

Park Chopina

W parku miejskim Chopina spotkamy skupienie 4 drzew. W centrum parku rośnie 200-letni, którego wysokość wynosi 25 m, a szerokość w obwodzie pnia - 290 cm. Przy zabytkowym murze, w pobliżu zaokrąglonej baszty spotkamy 300-letnią o obwodzie pnia 335 cm i wysokości 30 m. Za inną częścią muru, nad strugą rośnie (zwyczajny), który ma 23 m wysokości oraz 285 cm w obwodzie i 200 lat. Naprzeciwko, po drugiej stronie strugi rośnie kasztanowiec zwyczajny, który ma w obwodzie 335 cm, a jego wysokość wynosiła 23 m. Obecnie został przycięty, ponieważ jego konary uległy zniszczeniu. Ma 200 lat.

Ulica Sądowa

Z parku przenosimy się na ulicę Sądową. Na placu przykościelnym o.o. Franciszkanów rośnie (zwyczajny), który osiągnął 26 m wysokości, a jego szerokość pnia wynosi300 cm.

Cmentarz ewangelicki

Po drugiej stronie ulicy, na cmentarzu ewangelickim rosną dwa pomnikowe drzewa. Dwustuletni (pospolity) 27-metrowej wysokości i grubości pnia 320 cm oraz tej samej wysokości, która w obwodzie pnia osiągnęła 300 cm. Liczy sobie, podobnie jak wiąz, 200 lat.

Niskie Brodno

Aby obejrzeć kolejne dwa drzewa, musimy wybrać się nad jezioro Niskie Brodno. Przy chodniku ulicy Niskie Brodno, obok zabytkowego młyna spotkamy, który ma 20 m wysokości oraz około 300 cm grubości. Stopięćdziesięcioletnia stoi przy polnej drodze, która z tą nad brzegiem jeziora rozdziela się w lewo przed gospodarstwem za starą plażą. Stąd do topoli jest około 400 m. Ma ona 25 cm wysokości i ponad 400-centymetrowy pień w pierśnicy.

Ulica Okrężna

Pozostały jeszcze, do których musimy dotrzeć aż na ulicę Okrężną. Nie są wysokie, bo mają tylko 14 m wysokości, ale są za to bardzo ładne. Ich wiek określa się na 160 lat. W obwodzie mają 278 i 309 cm.

Dąb „Kopernik” na ul. Kamionka przy przychodni „Zdrowie” Platan klonolistny w parku Chopina Klon pospolity w parku Chopina Lipa drobnolistna w parku Chopina Kasztanowiec zwyczajny na dziedzińcu UM w Brodnicy Klon pospolity na dziedzińcu klasztornym na ul. Sądowej Lipa szerokolistna na cmentarzu ewangelickim na ul. Sądowej Wiąz polny na cmentarzu ewangelickim na ul. Sądowej Jesion wyniosły przy młynie na ul. Niskie Brodno Topola biała nad Niskim Brodnem Lipy „bliźniaczki” na ul. Okrężnej