title.png

Współpraca z zagranicą

Aktualnie Brodnica ma podpisane umowy partnerskie z czterema miastami Europy:

BROERUP (Dania) – pierwsze wizyty miały miejsce w 1992 r. z inicjatywy Zbigniewa Sochy – brodnickiego przedsiębiorcy, który wcześniej podróżował do Broerup w interesach. Podpisanie umowy nastąpiło w Broerup w 1994 r.

STRASBURG (Niemcy, Meklemburgia) – kontakty trwają od 1992 r. Tu o nawiązaniu współpracy zdecydował przypadek. Kilku niemieckich cyklistów ze Strasburga postanowiło odwiedzić miasta Europy o aktualnej lub historycznej nazwie Strasburg. Tak trafili do Brodnicy. Zachwyciło ich miasto i gościnność mieszkańców. Już wtedy obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Umowę partnerską podpisano w Brodnicy w 1996 r.

KIEJDANY (Litwa) – pierwsze kontakty nawiązano w 1977 r. podczas wizyty delegacji województwa toruńskiego w Kiejdanach, w której brali udział przedstawiciele Brodnicy. Umowę o współpracy podpisano w Kiejdanach w 1999 r.

KRISTINEHAMN (Szwecja) - w 1999 r. Brodnica podjęła próbę nawiązania kontaktów z jedną z gmin regionu Wärmland, z którym partnerskie stosunki utrzymuje województwo kujawsko-pomorskie. Podczas organizowanych w Toruniu i Bydgoszczy „Dni Szwedzkich” doszło do spotkania władz miejskich Brodnicy z przedstawicielami miasta Kristinehamn. Nicią porozumienia stała się historia Brodnicy i jej szczególny rozkwit w epoce panowania szwedzkiej dynastii Wazów na tronie polskim. Umowę podpisano w Brodnicy w 2003 r.

KOPRIVNICA (Chorwacja) - kontakty z miastem utrzymywane od 1997 roku.


Na podstawie „Brodnica samorządowa 1990-2006”, Brodnica 2006