title.png

Terytorium powiatu brodnickiego

Herb

Terytorium powiatu brodnickiego znajduje się w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na historycznych ziemiach: chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej.

Powiat brodnicki jest jednym z 19 w województwie.

Obejmuje obszar 1039 km2, który zamieszkuje ok. 75 tys. mieszkańców.

Powiat tworzy 10 jednostek samorządowych, w tym 1 gmina miejska (Brodnica), 2 gminy miejsko-wiejskie: Górzno i Jabłonowo Pomorskie oraz 7 gmin wiejskich: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.

Flaga

W granicach powiatu znajduje się 131 sołectw i 225 miejscowości. Największą z nich jest Brodnica - siedziba powiatu. Jabłonowo Pomorskie oraz Górzno należą do najmniejszych miast w województwie.

Powierzchnia miasta Brodnicy wynosi 2300 ha, na których mieszka 27530 osób, co na km2 wynosi 1189 mieszkańców. Użytki rolne w ha to grunty rolne - 664, sady - 41, łąki - 81 i pastwiska - 60. Lasy i grunty leśne obejmują 202 ha, obszary chronione – 2284 ha, (99,9 %).

Od północy i wschodu naszym sąsiadem jest województwo warmińsko-mazurskie (powiat nowomiejski i działdowski), od południowego wschodu - województwo mazowieckie, od południa - powiat rypiński, od południowego zachodu - powiat golubsko-dobrzyński, od zachodu - powiat wąbrzeski, a od północnego zachodu - powiat grudziądzki.

Symbole powiatu

Mapa

Z inicjatywą herbu, flagi i pieczęci w roku 2000 wystąpił ówczesny wicestarosta Waldemar Gęsicki.

Górna część flagi czerwona, następnie biała i czerwona falująca wstęga, dolna część biała, pośrodku umieszczona tarcza polska podzielona na cztery pola. W trzech znajdują się herby miast leżących w powiecie brodnickim, a w czwartej symbol ziemi chełmińskiej:

Mapa
  • na lewym górnym polu herb Brodnicy prawa ucięta dłoń na czerwonym tle,
  • na prawym górnym herb Górzna srebrny karp w słup pomiędzy dwiema złotymi kulami, tło zielone,
  • na lewym dolnym herb Jabłonowa trzy złote kłosy pszenicy w układzie wachlarzowym na niebieskim tle,
  • na prawym dolnym symbol ziemi chełmińskiej, na białym tle dwie czerwone falujące wstęgi w pas, wzorowane na chorągwi chełmińskiej zdobytej pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Na polu tym miał być herb Lidzbarka Welskiego, który chciał należeć do powiatu brodnickiego, ale władze centralne w Warszawie nie wyraziły na to zgody.

Opis flagi na podstawie Brodnickich sztandarów Jerzego Wultańskiego, Brodnica 2006