title.png

Historia PTTK


Oddział PTTK w Brodnicy

siedziba oddziału PTTK

Powstał 24 czerwca 1952 roku. W skład tymczasowego Zarządu weszli: prezes Jan Kazimierz Mełnicki, wiceprezes Alojzy Smoczyński, sekretarz Henryk Szram, skarbnik Irena Bielicka, członkowie Ludwik Grzemski, Henryk Gołębiewski, Antoni Orlewicz, Janina Lewandowska i Tadeusz Lewandowski.

W 1957 roku powołano Straż Ochrony Przyrody, w 1960 otwarto Punkt Informacji Turystycznej, który mieści się obecnie w Pałacu Anny Wazówny, a od 1987 roku Oddział jest współorganizatorem Międzynarodowego Spływu Kajakowego na trasie Pojezierze Brodnickie – Drwęca – Wisła z finiszem w Chełmnie. Oddział PTTK w Brodnicy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Obecnie liczy trzy koła środowiskowe, klub żeglarski i jedno koło SKKT, a skupia 200 członków. Za cel stawia sobie przede wszystkim promocję regionu brodnickiego, jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Podstawową bazą turystyczną oddziału jest stanica wodna w Bachotku położona w lesie nad jeziorem, w centrum Pojezierza Brodnickiego. Stanica dysponuje miejscami noclegowymi w pawilonie murowanym i domkach kampingowych, polem namiotowym, sprzętem pływającym i gastronomią. Przystępne ceny służą przede wszystkim prawdziwym miłośnikom przyrody i wodniakom.

Pawilon

Od 28 marca 2009 r. funkcję prezesa zarządu piastuje Józef Zieliński, prezesem komisji rewizyjnej został Stefan Kiczyński, a prezesem sądu koleżeńskiego – Marzena Sirokos. Do zarządu zostali wybrani: Ryszard Andrzejewski, Janusz Bronclik, Robert Jadwiszczyk, Janina Kaczyńska, Danuta Korytko, Irena Kopiszka, Elżbieta Kruszyńska, Henryk Kowalski, Jerzy Kędziora, Bogdan Majczuk, Marcin Perliński, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Roznerski, Piotr Urbański, Józef Zieliński. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Teresa Celmer, Stefan Kiczyński, Paweł Kruszyński, Tadeusz Kwiatkowski, Katarzyna Miłoszowska. W skład sądu koleżeńskiego weszli: Zygmunt Krzemiński, Tomasz Orłowski, Marzena Sirokos, Aleksandra Suchocka, Stefan Żelazny. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów zostali: Bogdan Majczuk. i Józef Zieliński.

Kąpielisko

Dnia 23 czerwca 2007 roku podczas uroczystości jubileuszowej w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku odbyło się uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru, który wykonała Firma Wiesława Łagiewskiego w Łodzi. Komitet Fundacji Sztandaru tworzyli: przewodniczący Henryk Kowalski oraz członkowie Zofia Pawłowska i projektant sztandaru Janusz Bronclik. Własny sztandar jest oznaką najwyższej godności organizacyjnej.