title.png

Kultura, oświata, sport

Międzynarodowe Dziecięce Spotkania Cyrkowe

Region brodnicki odgrywa znaczącą rolę kulturalną. Działa tu kilka towarzystw i organizacji społeczno-kulturalnych. Od 1965 r. historię regionu i miasta, jego walory i osiągnięcia upowszechnia Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, od 1973 r. Muzeum w Brodnicy i współpracujące z nim Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. W galerii „Brama” można oglądać wystawy czasowe. Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe działa na rzecz rozwoju oświaty, a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy od 2000 r. sprawuje doradztwo nad 30 placówkami bibliotecznymi w powiecie brodnickim, organizuje liczne imprezy, min. czytelnicze, spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, konkursy i wystawy.

Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną

W powiecie działają też dwa bractwa rycerskie: Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego w grodzie Foluszek - Ośrodku Edukacji Historycznej i Krąg Rycerzy Zamku Brodnickiego w Muzeum w Brodnicy. W grodzie Foluszek podczas corocznego festynu historyczno-archeologicznego „Medievalia” organizowane są turnieje rycerskie oraz prezentacje dawnych średniowiecznych rzemiosł, obrzędów, muzyki i tańca.

W Brodnickim Domu Kultury aktywnie działa kilka sekcji, m.in. cyrkowo-teatralna „Michałek”, „Bedekus”, młodzieżowy Klub 37, Brodnicki Chór Miejski oraz Miejska Orkiestra Dęta, która m.in. bierze udział w corocznych Impresjach Orkiestr Dętych organizowanych w naszym mieście.

Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną

W ciągu roku w mieście i powiecie brodnickim są organizowane cykliczne imprezy. Na przykład w Zbicznie Przegląd Kolęd i Pastorałek, w Bobrowie Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych, w Brodnicy w maju odbywa się Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych oraz Festiwal Książki Dziecięcej pt. „Witajcie w naszej bajce”. W Jabłonowie Święto Ludowe - Zabawy Plebejskie, a w gospodarstwie agroturystycznym w Małym Leźnie happening pt. „Pochód pierwszomajowy z piknikiem i zabawą”.

Górzno jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Plażowej oraz Ogólnopolskiego Triatlonu połączonego z Dniami Górzna. W Brodnicy na „zakolu” przyjmowani są uczestnicy corocznego Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Wisłą-Drwęcą”.