title.png

Turystyka

Każdego lata do Brodnicy ści±gaj± tłumy turystów, którzy złaknieni wypoczynku w kontakcie z natur± przemierzaj± kajakowe, rowerowe i pisze szlaki Pojezierza Brodnickiego. Miasto przecina Drwęca-jedna z najczyściejszych polskich rzek największy ichtiologiczny rezerwat przyrody. Wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze sprawiły, że utworzono tu Brodnicki Park Krajobrazowy. Na jego terenie znajduje się 58 jezior. Malowniczo położone wśród dużych kompleksów leśnych decyduj± o charakterze wypoczynku i sposobie uprawiania turystyki, przyci±gaj±c amatorów żeglarstwa, windsurfingu i innych sportów wodnych. Zwolennicy spływów kajakowych mog± odbywać wędrówki po Drwęcy oraz korzystać z dostępnych u jej brzegów stanic wodnych. Jest to uznany w kraju szlak turystyki kajakowej. Do dyspozycji turystów pozostaj± trzy hotele w Brodnicy oraz kilka dobrze wyposażonych ośrodków wypoczynkowych w okolicy miasta.