title.png
Inne zdjęcia Brodnicy sprzed lat mozna obejrzeć TUTAJ

Brodnica sprzed lat

Twórcą albumu, dokumentującego historię rodziny i miasta, był Kazimierz Wojciechowski - pierwszy polski drukarz (1869 - 1938). W lipcu 1892 r. założył drukarnię i księgarnię przy Małym Rynku 23. Od 1893 r. wydawał ilustrowany tygodnik satyryczny „Ćwik” a od 1899 r. „Ziemię Michałowską. Gazetę Brodnicką”. W maju 1922 r. drukarnia Wojciechowskiego została przeniesiona do budynku przy Starym Placu Szkolnym, stojącym w miejscu obecnej wikariat ki. Przy Małym Rynku pozostała księgarnia. W 1923 r. firmę przejął syn Kazimierza - Mieczysław Wojciechowski.

Mieczysław zaopiekował się albumem, który następnie przekazał swojemu synowi Wiesławowi. Prezentowany niżej wybór pocztówek i fotografii pochodzi od Barbary - żony Wiesława.

Członkowie Bractwa Kurkowego na podwórzu swojej siedziby, dziś Brodnicki Domu Kultury Przemarsz Bractwa Kurkowego ul. Hallera Zjazd burmistrzów w siedzibie dzisiejszego BDK Zjazd kupiectwa pomorskiego w siedzibie dzisiejszego BDK Uroczystość obchodów 50-lecia chóru św. Cecylii, 1930 r. Mały Rynek z Bramą Chełmińską Brama Chełmińska Brama Chełmińska Niemiecka część cmentarza wojskowego Dom „katolicki” Dom „katolicki” – proscenium sali Na podwórzu siedziby Bractwa Kurkowego, dziś BDK Dawna scena dzisiejszego BDK Drukarnia Kazimierza Wojciechowskiego na Starym Placu Szkolnym Pracownicy drukarni Kazimierza Wojciechowskiego Drukarnia Kazimierza Wojciechowskiego Drukarnia Kazimierza Wojciechowskiego Akt nadania Mieczysławowi Wojciechowskiemu honorowego obywatelstwa miasta Wieża kościoła farnego Ulica Hallera Koszary wojskowe Koszary wojskowe Boisko szkolne „jedynki” Przed budynkiem „jedynki” Widok na zabudowania kościoła i klasztoru poreformackiego Magistrat Widok znad mostu nad Drwęcą na wieżę zamkową i farę Ulica Mostowa Drwęca Na tratwie w Tamie Brodzkiej Motorówka Osmańskiego na Drwęcy Pałac Anny Wazówny ... Park Chopina Park Chopina Park Chopina Park Chopina Pomnik ku czci pamięci podczas odsłonięcia w 1937 r. – róg Paderewskiego Duży Rynek podczas odwiedzin Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, 1924 r. Duży Rynek podczas odwiedzin Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, 1924 r. Poświęcenie biblioteki na dworcu kolejowym Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek Ulica Pocztowa Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek Duży Rynek - pomnik żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871 Duży Rynek, na pierwszym planie żeliwna fontanna Widok na kościół szkolny, dawniej ewangelicki Fragment ulicy Hallera Duży Rynek, ok. 1830 r. Widok na kościół szkolny, dawniej ewangelicki Duży Rynek Duży Rynek Widok na wieżę ratuszową na Dużym Rynku Widok na wieżę ratuszową na Dużym Rynku Duży Rynek przed wielkim pożarem w 1828 r. i 1836 r. Fragment Dużego Rynku Fragment Dużego Rynku Ulica Sądowa Ulica Sądowa Sklep galanteryjny Wojciechowskiego ... ... Widok z Dużego Rynku na ulicę Hallera Stadion miejski Święto Straży Pożarnej Widok z Dużego Rynku na ulicę Hallera ... ... ... ... ... ... ... Dawny Urząd Skarbowy, dziś budynek ZSZ Widok na Brodnicę znad rozlewiska Drwęcy Widok na Brodnicę znad Drwęcy Widok ogólny na miasto Widok ogólny na miasto Na tle zamkowej wieży Ulica Dworcowa Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na dworcu w Brodnicy, 1924 r. Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na dworcu w Brodnicy, 1924 r. Ulica Czwartaków Prezydent RP Stanisław Wojciechowski w Brodnicy, 1924 r. Ulica Kopernika z widokiem na Duży Rynek Ulica Hallera Duży Rynek z widokiem na ulicę Kościuszki Widok na ulicę Mostową z ulicy Przykop ... Dworzec kolejowy podczas pobytu Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, 1924 r. Obwieszczenia we wrześniu 1939 r.