title.png

60-lecie oddziału PTTK

60-lecie oddziału PTTK

Od utworzenia brodnickiego oddziału PTTK, który powstał 24 czerwca 1952 roku, minęło już 60 lat. W skład założycieli ówczesnego tymczasowego zarządu z prezesem Janem Kazimierzem Mełnickim na czele weszli: Alojzy Smoczyński, Henryk Szram, Irena Bielicka, Ludwik Grzemski, Henryk Gołębiewski, Antoni Orlewicz, Janina Lewandowska i Tadeusz Lewandowski.

Obchody tegorocznego jubileuszu zorganizowano 23 czerwca 2012 r. na terenie stanicy wodnej w Bachotku. Program uroczystości, którą prowadził prezes oddziału Józef Zieliński, obejmował m.in.: historię działalności oddziału oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wśród odznaczonych znalazło się kilku przedstawicieli jedynego w Brodnicy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy I LO. Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Henryk Miłoszewski wręczył wicedyrektorowi szkoły Lechowi Witkowskiemu Medal PTTK za Pomoc i Współpracę. Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” uhonorowano opiekuna SKKT Małgorzatę Pawłowską za aktywną pracę i popularyzowanie turystyki. Wyróżniającym się członkom tego koła oprócz dyplomów Zarządu Oddziału wręczono młodzieżowe odznaki turystyczne „Orli Lot”.

Bożena Domżalska, Danuta Iglińska, Iwona Kruszyńska, Danuta Potocka i Halina Siekierska z koła nr 2 brodnickiego oddziału PTTK odebrały Kujawsko-Pomorską Odznakę św. Jakuba za udział w pięciu 30-kilometrowych wycieczkach rowerowych na szlaku św. Jakuba, wyznaczonego i oznakowanego przez PTTK w 2007 i 2008 r. Na pomysł przyznawania odznaki w czerwcu 2012 r. wpadł Henryk Miłoszewski, prezes Miejskiego Oddziału PTTK w Toruniu, aby jeszcze bardziej wypromować wśród pielgrzymów i turystów kujawsko-pomorski odcinek tego europejskiego szlaku kulturowego.

Były gratulacje i upominki od zaproszonych przedstawicieli władz miejskich, samorządowych i gminnych, zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK z Torunia, Kruszwicy, Świecia, Włocławka i Chełmna, którzy podkreślali osiągnięcia działaczy społecznych PTTK w zakresie pogłębiania praktycznej wiedzy o walorach krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych Pojezierza Brodnickiego. Obchody zakończono wspólną biesiadą.

60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK 60-lecie oddziału PTTK