title.png

Gospodarka

Powiat brodnicki stanowi prężnie rozwijający się region. Ogółem na jego terenie zlokalizowanych jest ok. 5274 podmiotów gospodarczych (Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, stan na 31 III 2006 r.). Centralnym ośrodkiem gospodarczym powiatu jest miasto Brodnica.

Dominującymi sektorami gospodarki na terenie powiatu są m.in.: budownictwo (Kom Bud, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Melioracyjnych, Sanmel, Zakład Robót Drogowych Via, Saldek, Zakład Robót Antykorozyjnych i Malarskich Malkor, Izosan, Socha Sp. z o.o.), przemysł rolno-spożywczy (Unifreeze, PPHU Marek), mleczarski (MPPH Bromilk, Agrocomex, Bo-Ro Wilary), cukierniczy (Zakład Przemysłu Cukierniczego Vobro, Cukiernia Migo), mięsny (PPH Agno, Masarnia Karbowo, Masarnia Brzozie, Zakład Przemysłu Mięsnego Cielęta), odzieżowy (Henry Lloyd, Chol-But), meblarski (Cimir Poland, Stolkar, Anna, Zakład Stolarski Bobas, Zakład Stolarski Piętrus, Gór Sofa), motoryzacyjny (ZSM Polmo, Vorwerk, Autotec Polska, Gotec, GMBH, Perkoz), obróbki papieru (Multi, Samin-druk, Wytwórnia Opakowań Kartonowych) oraz produkcja materiałów opatrunkowych (Seni).

Powiat cechuje bardzo dobrze rozwinięty system telekomunikacyjny. Na terenie powiatu brodnickiego działają dwie sieci: Telekomunikacja Polska SA i Netia Telekom SA, które są wspomagane telefonią komórkową zabezpieczającą w 100 % zapotrzebowanie na łączność. W Brodnicy działa również nowoczesny system bankowy, reprezentowany m.in. przez Bank Spółdzielczy, PKO BP, Bank Gospodarki Żywnościowej czy Gospodarczy Bank Wielkopolski.

Istotną rolę w gospodarce powiatu odgrywa wysokotowarowe rolnictwo. Udziały użytków rolnych i gruntów ornych są tu wyższe od średnich krajowych. Powiat ma wysokie osiągnięcia w uprawie warzyw. W rejonie Brodnicy koncentruje się hodowla trzody chlewnej i zakładów wylęgu drobiu, na Pojezierzu Brodnickim rozwija się gospodarka rybna. Natomiast w gminie Świedziebnia znajdują się duże sady i plantacje, m.in. Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie – Jerzy i Wojciech Grochowalscy. Podstawą ich działalności jest dostarczanie doskonałej jakości owoców oraz materiału szkółkarskiego.

Na uwagę zasługują rolnicy zrzeszeni w Ekolandzie – Stowarzyszeniu Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi, którzy zajmują się produkcją zdrowej żywności, m.in. Państwo Babalscy i Findligowie, Rogowscy i Michalkiewicz z Gorczenicy.

Ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze wżną gałęzią gospodarki powiatu brodnickiego jest turystyka. Bogactwo jezior, dobrze rozwinięta baza noclegowa oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne przyciągają turystów z różnych zakątków kraju i zagranicy.