title.png

55-lecie oddziału PTTK


„Jubileusz Oddziału PTTK w Brodnicy 1952–2007”

Rys historyczny

W dniu 24 czerwca 1952 roku powstał Oddział PTTK w Brodnicy. W skład tymczasowego Zarządu weszli: prezes Jan Kazimierz Mełnicki, wiceprezes Alojzy Smoczyński, sekretarz Henryk Szram, skarbnik Irena Bielicka, członkowie Ludwik Grzemski, Henryk Gołębiewski, Antoni Rolewicz, Janina Lewandowska i Tadeusz Lewandowski. W 1957 r. powołano Straż Ochrony Przyrody, w 1960 otwarto Punkt Informacji Turystycznej, a od 1987 Oddział jest współorganizatorem Międzynarodowego Spływu Kajakowego na trasie Pojezierze Brodnickie – Drwęca – Wisła z finiszem w Chełmnie.


Obecne władze Oddziału

Od 28 marca 2009 r. funkcję prezesa zarządu piastuje Józef Zieliński, prezesem komisji rewizyjnej został Stefan Kiczyński, a prezesem sądu koleżeńskiego – Marzena Sirokos. Do zarządu zostali wybrani: Ryszard Andrzejewski, Janusz Bronclik, Robert Jadwiszczyk, Janina Kaczyńska, Danuta Korytko, Irena Kopiszka, Elżbieta Kruszyńska, Henryk Kowalski, Jerzy Kędziora, Bogdan Majczuk, Marcin Perliński, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Roznerski, Piotr Urbański, Józef Zieliński. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Teresa Celmer, Stefan Kiczyński, Paweł Kruszyński, Tadeusz Kwiatkowski, Katarzyna Miłoszowska. W skład sądu koleżeńskiego weszli: Zygmunt Krzemiński, Tomasz Orłowski, Marzena Sirokos, Aleksandra Suchocka, Stefan Żelazny. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów zostali: Bogdan Majczuk. i Józef Zieliński.


Sztandar

Komitet Fundacji Sztandaru tworzyli: przewodniczący Henryk Kowalski oraz członkowie Zofia Pawłowska i projektant sztandaru Janusz Bronclik. Wręczenie sztandaru wykonanego w Firmie Wiesława Łagiewskiego w Łodzi odbyło się podczas uroczystości jubileuszowej 55-lecia istnienia Oddziału w dniu 23 czerwca 2007 r. w Stanicy Wodnej PTTK w Bachorku.


Płat sztandaru o rozmiarach 100 x 100 cm, obszyty złotą frędzlą, przymocowany jest do drzewca metalowymi kółkami. Na stronie głównej, złożonej z trzech jednakowej szerokości pasów o barwach czerwonej, białej i czerwonej umieszczono pośrodku odznakę organizacyjną PTTK. Na stronie odwrotnej zielonej znajduje się napis w kształcie koła: POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ BRODNICA. We wnętrzu koła jest znak Pojezierza Brodnickiego. W czterech rogach umieszczono: w lewym górnym herb powiatu brodnickiego, w lewym dolnym – Złotą Żeglarską Odznakę Turystyczną, w prawym dolnym Złotą Kajakową Odznakę Turystyczną. Drzewce o naturalnym kolorze drewna, politurowane, dwuczęściowe, łączone gwintowanymi tulejami. Głowica metalowa w formie koła z literami PTTK pośrodku. Na drzewcu 18 pamiątkowych gwoździ fundatorów:

 • Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński
 • Sekretarz Generalny ZG PTTK Andrzej Gordon
 • Starosta Brodnicki Waldemar Gęsicki
 • Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wysocki
 • Burmistrz Brodnicy Wacław Derlicki
 • Przewodniczący Rady Miasta Marek Hildebrandt
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego Józef Mitura
 • Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zygmunt Krzemiński
 • Prezes Brodnickiego Stowarzyszenia Oświatowego Edward Koźmiński
 • Przedsiębiorstwo „BROMILK” Robert Jadwiszczok
 • Fabryka Mebli „STOLKAR” Wojciech Wiśniewski
 • Zakład „VOBRO” Wojciech Wojenkowski
 • Wytwórnia Okuć Meblowych Janusz Wiesiołek
 • Przedsiębiorstwo „STALDEK” Jerzy Grajkowski
 • Firma „VISOTEC SOCHA” Zbigniew Socha
 • Zakład „BRODPLAST” Stanisław Czupryński
 • Piekarnia „ŚWIERKOWA” Maryla Lewandowska
 • Brodnickie Towarzystwo Gospodarcze Andrzej Mrozowski

Jerzy Wultański, „Ziemia Michałowska” Nr 6/2007 (250)

Jubileuszowy folder Jubileuszowy folder Strona główna sztandaru Strona odwrotna sztandaru PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku PTTK Brodnica 55-lecie, obchody jubileuszu w stanicy w Bachotku